Meme Kanserini Erken Yakalama

Tarama programlannda hem fizik muayene hem de mamografinin bir arada yapılması en iyi sonucun alınması için gereklidir, çünkü meme kanserlerinin %40 ı yalnız mamografl ve diğer %40 ise yalnız palpasyonla ortaya çıkarılmışlardır. Yirmi ile kırk yaş arasındaki kadınların rutin tıbbı kontrollerinin bir parçası olarak meme muayenesi her 2-3 yılda bir yapılmalıdır. Kırk yaş üzerindeki kadınlarda ise memeler senede bir kez muayene edilmelidir. Kontrola esas teşkil edecek mamografi de 45 yaş civarında yapılmış olmalıdır. Postmenapozal kadınların yıllık meme kontrollerinde de mamografi yapılmalıdır. Böyle rutin yapılan mamoğrafilerle meme kanseri erken lezyon olarak ortaya çıkarılmakta ve bu da yaşama süresini artırmaktadır. Yüksek risk grubundaki kadınlarda bunların annesinde veya kızkardeşinde premenapozal bilateral meme kanseri olanlar, bir memesindeki meme kanserinden tedavi olmuşlar, endometrium kanseri geçirmişler, atipik epitelial lenfoma gibi bazı premalign hastalığı olanlar teşkil etmektedir. Bunlarda her sene momografi yapılmalıdır. Herhangi bir risk faktörü bulunmayan genç kadınlarda yapılan mamografinin yararı teyid edilmemiştir. Mamografide ayırt edilen parenkima grup tiplerinin meme kanseri risk göstergesi olduğu tam olarak gösterilememiştir.

B.Kendi Kendine Muayene: Yirmi yaş üzerindeki kadınların memelerini kendi kendilerine muayeneleri tavsiye edilmelidir. Premenapozallerin adetten hemen sonra ayda bir kere, bir ayna karşısında memelerini kolları yana sarkıkken, tam yukanya kaldırılmışken ve eller kalçaya konulup, bastırılarak pektoralis majör kasının kasıldığında gözden geçirmelidirler. Bu manevralar sonucu memedeki kitle, asimetri, az derecedeki deri çekintisi belirgin hale gelir Sonra sırt üstü yatmış durumda memeler karşı elin birleştirilmiş parmaklarıyla yoklanmalıdır. Her hekim bu kendi kendine muayene metodunu her hastasına öğretmeli ve kitle veya anormal bir durum tesbit ettiğinde derhal hekime baş vurması gerektiğini anlatmalıdır.