Meme kanserinde Patolojik Tipler

Tip I ve II. lezyonları noninvaziv fakat oldukça iyi diferansiye olmuşlardır ve daha sık metastaz yaparlar (%34 koltuk altı metastazı).

Tip III. ve IV. kanserler daha az diferansiyedirler ve metastaz yapmaya daha çok eğilimleri vardır (55-60) pozitif nodul). Patolojik tiplere göre görülme sıklığı (tip I.%5, tipll.%15, tip III. %65, tip IV.%15) çoğunluk metastaz yapan ve az diferansiye olan tiplerden yanadır. Yaşama süresi metastaz temayülü arttıkça, kısalır.