Manometri

Diğer bir manometri türü, timpanometri, kulak zarını hareket ettirmek için gereken basınç miktarını tahmin etmek için kulla­nılır (orta kulak iltihabında, kulak zarını hareket ettirmek için daha fazla basınca ihtiyaç vardır).

Bir manometre, aynı zamanda, bir lomber ponksiyon esnasında, spinal kanaldaki basıncı ölçmek için de kullanılabilir.

L_Manometri_medium