KRONİK MEDİASTİNİTİS

Mediastinal fibrozis terimi, idiopatik, fibroz, kollajenöz veya sklerozan mediastinitle eş anlamlı kullanılmaktadır. Seksenin üzerinde mediastinal fibrozis vakası bildirilmiştir. Fakat bunlardan %16’smın sebebi belirlenebilmiştir. Bu vakaların %90’dan fazlası histoplazmasise bağlıdır. 103 granülomatoz mediastinitis vakasının yalnızca %25’inin sebebi belirlenebilmiştir. Bilinen en sık sebep histoplazmozis’dir (%60). ikinci sırada tüberküloz gelmektedir

Mediastinal hastalıkların yaklaşık %85′ inde şu semptomlar oluşur: %82 vakada vena cavasüperiorobstruksiyonu: %6 vakada pulmoner arter tıkanması ve %3 vakada özefagus obstruksiyonu, nadiren vena cava inferior obstriksiyonu veya torasik kanal, artrium, laringeus inferior siniri veya satellit ganlion tutulumu olabilir. Pek çok yapı aynı anda tutulabilir.

Granülamatoz mediastinitisli hastaların %75’i semptomsuzdur, ve hastalık göğüs filmlerinde mediastinal kitle şeklinde farkedilir. Hastaların %75’inde kitle sağ trakeal bölgededir. Semptomlu olan %25 hastanın yaklaşık yarısında vena kava süperior obstriksiyonu ve üçte birinde özefagus obstriksiyonu oluşur. Nadiren hastalarda bronş obstriksiyonu, bronko-özefajial fistül veya pulmöner venlerde obstriksiyon görülebilir.

Mediasten tüberkülozu veya mantar apseleri nadiren vertebra sternum kenarlarına doğru yayılabilir. Sekonder olarak kosta ve kosta kıkırdaklarında enfeksiyon ve drene olan çok sayıda sinir kanalları oluşur.