KOCAYEMİŞ YAPRAĞI

Arbutus unedo L. (Ericaceae) türünün yapraklandır. Bu tür 3-6 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen, sonbaharda beyaz yeşilimsi çiçekler açan bir ağaççıktır (Resim: 8). Meyvalan 1-2 cm çapında, kırmızı renkli ve küremsi biçimlidir. Sonbaharda olgunlaşır. Bir Akdeniz bitkisidir. Anado-lunun Akdeniz ve Ege denizi bölgelerinde bol olarakyetişir.

Yapraklar tanen (% 36-37), arbutin isimli bir. glikozit ve fenol türevleri taşımaktadır.

Kabız ve antiseptik etkilere sahiptir. İdrar yollan hastalıklarında, infusyon (% 1) halinde kullanılır. Zehirli bileşikler taşımadığından zararsız bir drogdur.

Meyvalan şeker (% 14) ve yüksek miktarda (% 150-280 mgr) vitamin C taşımaktadır (3). Kabız ve idrar soktürücü etkiye sahiptir. Yemiş olarak yenilir.

Diğer isimler: Hocayemişi.

A. andrachne L. (Sandal ağ.): Gövde ve dal kabuklarının kırmızı renkli, yapraklarının tam olması ve ilkbaharda çiçek açması ile yukarıdaki türden kolaylıkla aynlır. Anadolunun sahil bölgelerinde yaygın bir ağaçtır.

1  – Baytop, A. ve Gözler, T.: ayni yayın.

2 – Esat – Kadaster, İ.: Birkaç yardımcı yem üzerinde incelemeler – Ankara Y. Zir. Enst. Derg. 5: 103 (1948).

3  – Hisar, R.: Sebze ve meyvalanmızdaki C vitamini miktarının tayini – Türk İjiyen ve Tecrübi Bîoloji Ders. 6: 42 (1947).


Yapraklar ve dal kabuklarında arbutin ve kateşin türevleri bulunur (1).