KİRAZ SAPI

Cerasus avium (L.) Moench (Syn: Prunus avi-

um L.) (Kiraz) veya C. vulgaris Miller (Syn: P. cerasus L.) (Vişne) türlerinin kurutulmuş meyva sapıdır, Her iki tür de memleketimizde, meyvası için, bol miktarda yetiştirilmektedir.

Dış görünüş: 3-4 cm uzunlukta esmer renkli çöpler halindedir. Özel bir tadı ve kokusu bulunmamaktadır.

Bileşim: Potasyum tuzlan ve tanen taşımaktadır.

Etki ve kullanılış: İdrar arttırıcı, kabız ve kuvvet verici,

Kullanılış şekli: İnfusyon (% 2-3). Diğer isimler: Kiraz çöpü.

Kiraz ağacı kabuğu (Cortex Cerasi) kabız ve ateş düşürücü, yapraklan (Folium Cerasi) müshil ve çiçekler (Fİos Cerasi) göğüs yumuşatıcı etkilerinden dolayı halk arasında kullanılmaktadır.