Kanayan Ülser İçin Elektif Cerrahi

Hastalığın ilk belirtisi kanama olan genç hastalarda; aşın salisilate alınımı gibi ülserojenik bir ajan alıp almadığı tesbit edilir. Bu hallerde ve kanamanın az olduğu durumda iyi bir medikal tedavi ile daha iyi bir sonuç beklenebilir. Bu ekstrem vak’alar dışındaki büyük bir grup hasta için tedaviye her vak’a için ayrı ayrı karar verilmelidir.

Prognoz

Akut masif bir kanama için ölüm oranı ortalama %15 dir. Ölüm nedenleri üzerinde yapılan dikkatli bir çalışma (araştırma) ölüm oranlarının iki noktaya dikkat edilerek azaltılabileceğini gösterir.

(1) Gereğinden az yapılan transfüzyonlar bazı komplikasyonların ve ölümlerin nedeni olduğundan yeterli kan transfüzyonu.

(2) Ciddi risk grubunda olan seçilmiş hastalarda erken cerrahi girişim ve az bir grup hastada ise geç cerrahi girişim yapılmasıdır.