Hiperozmolar Koma

Cerrahi sonrası dönemde glukoz ve insülin ihtiyacında belirgin artış olması gizli enfeksiyon varlığını (örneğin yara enfeksiyonu, intravenöz bölgesinde sellülit, üriner sistem enfeksiyonu veya gözden kaçan bir aspirasyon pnömonisi) düşündürür.