Hidrosefali

• BOS akımının obstrüksiyonu (en sık tipi).
• Araknoid villuslarda bozulmuş BOS absorbsiyonu (nadir).
• Koroid plexus neoplazmları tarafından BOS’un aşırı üretimi (çok nadir).

Obstrüktif hidrosefali hidrosefolinin en sık görülen şeklidir. Diğer formlarda çok daha fazla görülür.

Sıklıkla şu alt gru­plara ayrılır:

– Geçişsiz hidrosefali – BOS akımının vertriküllerden subarakroid aralığa geçmesine engel olacak şekilde venteiküler sistemde obstrüksiyon. Obstrüktif hidrosefali konjenital veya edinsel olabilir.

Geçişli hidrosefali-Subrakoid ara­lıkta ekstraventriküler obstrüksiyon