Hicretin Sonuçları Nelerdir

Müslümanlık tarihinin en önemli olayı hicretin sonuçları nelerdir kısaca bilgi verelim.

Hicretin sonuçları;

  • Müslümanlar, Mekkeliler Karşısında güç kazandılar.
  • Hicretin ardından Hz. Muhammed 53 maddelik hazırladığı bir anayasa ile Medine yerleşen Müslüman, putperest ve Yahudiler arasındaki ilişkileri kanunla belirledi.
  • Bu hazırlanan anayasa ile İslam devletinin ilk aşamaları kuruldu.
  • İslâm dininin geniş alanlara yayılması sağlanmıştır.
  • Hicri takvimin başlanmasına neden olmuştur.
  • Hz. Muhammed, islâmiyeti geniş alanlara duyurmak amacıyla Mekke ve çevrede şehirleriyle Taif, Hayber, Tebük, Yemen’de çalışmalar başlatmıştır.
  •  Şam-Mekke ticaret yolunun kontrolunu elinde tutmak ve Mekke’den Medine’ye göç eden muhacirlerin geride bıraktıkları mallarının bedelini almak amacıyla Mekkelilerle Bedir, sonra Uhud ve Hendek savaşlarında mücadele etmişlerdir.
  • Mekke’ye senelik haclarını ifa etmek için 628 yılında giderken, Mekkelilerle Hudeybiye Antlaşması’nı imzaladı.

Hicretin Sonuçları Hakkında