Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı kompozisyon ve açıklama

Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı atasözü ile ilgili kompozisyon, Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı atasözünün geniş açıklaması anlamı

 AÇIK YARAYA TUZ EKİLMEZ.

Atasözünün Anlamı: Acılı insanlara daha fazla acı çektirilmemesi gerektiği.

Açıklama ve kompozisyon :

İnsan, yaşamı boyunca birçok nedenlerle acılı durumlara düşebilir. On beşindeki genç kızını bir trafik kazasında yitiren ananın; üniversiteyi birin­cilikle bitirmiş oğlunu amansız bir hastalıkla elin­den yitiren babanın; çok sevdiği karısını ilk doğu­mun kıskacından kurtaramayan kocanın; yeğeni­ni başarının doruğunda iken sakatlanmış gören da­yının, acısı gerçekte büyüktür. Aslında her kötü olayın ardından bir acının gelmesi olağandır ve bu­na insanoğlu dayanmasını bilmelidir. Olağan olma­yan; acının üstüne yeni acılar eklenmesi, dostların ve yakınların bunun acı çekene ne denli ağır geldi­ğini kavrayamamış olmasıdır. Nasıl açık ve işleyen bir yaraya tuz ekildiği zaman duyulan acı birkaç misli artarsa; acıların zehirli havasında bunalan insanı yeni acılarla karşı karşıya bırakmak da onun acısını birkaç misli artırır.

Acı çekenleri elimizden geldiği kadar avutma­ya çalışmak bir görevse, onları yeni acılarla daha acılı yapmamaya çalışmak da bir insanlık borcu­dur. Bu bakımdan, elimizden geldiğince acı çeken dostlarımızı, yakınlarımızı, sevdiklerimizi acılar­ın zincirinden kurtarmaya, onları yaşamdan zevk alacak bir düzeye getirmeye çalışmalıyız. Açık yara­ya tuz eken insan; acı çektirmekten zevk duyan za­lim kişiye benzer.

Yaşamı, acılarla dolu bir zindan sayan insanla­rın karamsarlığı ne kadar karanlık bir yaşam felse­fesi ise; onu tüm neşelerle örülmüş bir çiçek bah­çesi sayanların iyimserliği de o kadar gerçek dışı­dır. Bunun içindir ki yaşamı olduğu gibi değerlen­diren, acılarla kıvrandığı kadar, sevinçlerle de gü­len insan, acının da sevincin de kaynağını bilen ki­şi olarak acı çekenin acısına bir yenisini katmaktan çekinir.

İlgili Şiir:

Kurak yere kavak dikilmez,

Acı çekmeyen acıyı bilmez.

Dertliye bir dert de sen açma.

Açık yaraya tuz ekilmez.

Açık yaraya tuz ekilmez atasözünün anlamı atasözünün açıklaması ve hakkında kompozisyonu ile ilgili yorumlarınızı ve