Granuloma İnguinale (Granuloma inguinale)

Tanı biyopsi materyelinde “Donovan cisimcikleri” nin gösterilmesi ile konur. Tedavide en etkin tetrasiklin grubu antibiyotiklerdir. Streptomisin ve ampisilin ikinci tercih olarak kullanılacak ilaçlardır.