Giardiasis Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri

Etkeni Giardia lamblia’dır. Flagellata grubundan bir protozoerdir. Dört çift flagellatı ile çok hareketlidir. Mikroskopta giardia sakallı bıyıklı insan yüzünü andırır.

Klinik tablo: Asemptomatik lamblia taşıyıcıları vardır. Bazı kimselerde 1-3 haftalık bir kuluçka döneminden sonra akut diyare ortaya çıkar. Günde 2-3 defekasyon şeklinde olan diyare bir süre sonra kendiliğinden geçer. Bir kısım hastada portörlük kalır. Bir kısmında ise hastalık kronik karakter kazanır ve günde 1-2 defa diyare görülür. Ayrıca midede şişkinlik hissi, bulantı ve iştahsızlık olabilir. Hastada düzensiz bir ateş ve ürtiker de bulunabilir. Her diyare vak’asında, özellikle psikojen diyare sanılan vak’alardı giardiasis olasılığını her zaman hatırlamalıdır. Diyare çoğu kez ağrısız, nadiren ağrılıdır. Safra kesesinde yerleşen giardialar kronik kolesistit yaparlar.

giardTanı: Taze gaitada giardia görülmesiyle tanı konur. Serolojik testi yoktur.

Tedavi: Eskiden kinakrin (Atebrin) kullanılırdı, sarılık yaptığı için artık hiçbir yerde kullanılmıyor. Oysa sarılık zararsızdır, geçici bir boyanmadır, konjonkti-valar salim kalır. Tinidazol (Fasigyn tablet 500 mg): Tek doz olarak sabah 4 tablet birden verilir. Ornidazol (Biteral tablet 250 mg): 5-10 gün süreyle sabah 2, akşam 1 tablet verilir. Metronidazol (Metrajil tablet 250 mg): 10 gün süreyle günde 3 defa 1 tablet verilir. Furazolidon (Diyareks tablet 100 mg, Fureks süspansiyon): 10 gün süreyle günde 4 defa 100 mg verilir.