Früktoz 1.6 Difosfataz Eksikliği Sonucu Cıkan Hastalıklar

Kan laktat, pirüvat ve aianio düzeyleri artmıştır, Özellikle infeksiyonlar sırasında ve uzun açlıkta bu düzeyler daha da artar. Früktoz, alanin veya gliserol tole­rans testlerinde glükoza dönüşüm olmaz. Bu testler sırasında akut hipoglisemi ve laktik asidoz geli­şebileceği unutulmamalıdır. Galaktoz yüklenmesinde kan glükoz artışı normaldir. Kesin lam için karaciğer ve lökosilerde enzim incelemesi gerekir. Klinik tablo ketotik hipoglisemiye benzer.

Tedavide sık öğünler ve früktoz, sükroz ve sorbitol içermeyen, az miktarda yağ ve protein içeren diyet ile normal büyüme ve gelişme sağlanır. Antenatal tanı ya­pılamamaktadır