Fasiyal sinir

Prognoz genellikle iyidir. Birçok vakada pa­ralizi ilk hafta içinde, çoğunda da birkaç ay son­ra düzelir.

Fasiyal sinir paralizisinin tedavisinde kornea­nın korunması önemlidir. % 1 lik metilsellüloz so­lüsyonu damlatılması ve paralitik olan kapağın günün önemli bir bölümünde kapalı tutulması önerilir. Sinirin faradik ve galvanik akımla uya­rılması prognozu etkilememektedir. Düzelmeyen ve sinirde denervasyon durumunun devam ettiği vakalarda nöroşirurjikal girişim, yüz asimetrisi­nin devam ettiği vakalara ileri çocukluk yaşla­rında estetik ameliyat uygulanabilir.