Epidemiyoloji

Epidemiyolojik olarak sifiliz, bulaştıran (erken), ve bulaştırmayan (geç) sifiliz olmak üzere iki kısımda incelenir. Erken sifîliz, inkübasyon, primer ve sekonder sifiliz; geç sifiliz, geç latent sifiliz ve gom, kardiovasküler, nörosifiliz gibi komplikasyonlar dönemlerini içerir. Erken sifiliz bulaşmadan sonraki 1-4 yılı kapsar. Özellikle erken dönemde olup tedavi edilmemiş gebe kadınlar hastalığı fetuse geçirirler (konjenital sifîliz).