En sık karaciğer transplantasyon nedenleri

Kronik karaciğer hastalığı (son dönem)

Nedenleri:
• Primer biliyer siroz
• Primer sklerozan kolanjit
• Alkolik karaciğer hastalığı
• Metabolik karaciğer hastalığı