Crohn ve Ülseratif Kolit’in Karşılaştırılması

Tanı kolonoskopi, baryum ve ince bağırsak eneması ile konmaktadır. Kolonoskopide histolojik inceleme için biyopsiler alınır. Bu histolojik inceleme hastaların sağaltımları açısından uzun süren koliti takiben ciddi displazi ve erken invazif karsinomun tanınmasında önemlidir.