Çocukların Nöromotor Gelişimi ve Değerlendirilmesi

ÇOCUKLARINNÖROMOTORGELİŞİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Özellikle ilk 3-4 yaş arasında nöromotor-zekâ-ruh gelişmesinin değerlendirilmesi muayenenin önemli bir bölümüdür. Çocuklar belirli yaşlarda belirli beceriler kazanırlar. Bu becerilerin kaza­nılması için normal bir zekâ yeteneğinin yanısı-ra, sinir-kas sisteminin sağlıklı olması, görme ve işitme yeteneklerinin de bulunması gereklidir. Çocuğun kazandığı becerilerin basit olarak kli­nik değerlendirilmesi anne ile konuşarak bilgi alma (çocuğun ilk yürüdüğü, ilk kelime söyledi­ği, ilk oturduğu yaş gibi sorular sorularak) ve bazı basit muayene yöntemleri ve test araçları kullanılarak çocuğun hareket ve davranışının gözlenmesi ile yapılır. Değerlendirme aşağıdaki alanları içermelidir.