Çocuklarda Proteinlerin kullanımı (ütilizasyonu)

Dır ve enerji geretkirir. Emilim duodenumun distal kısmında başlar,  jej unumda biter.

Aminoasitler portal venle karaciğere ve son­ra genel dolaşıma taşınırlar. Dolaşıma katılan bu aminoasitler, vücutta sentez edilen nonesan siyel aminoasitler ve doku proteinlerinin yıkımı sonucu sürekli oluşan aminoasitler, dolaşımdaki aminoasit havuzunu oluştururlar. Bu aminoasit havuzu dışında vücutta belirli bir aminoasit deposu yoktur.

Vücutta belirli bir miktar aşıldığında, faz­la aminoasitlerin yıkıldığı ve enerji için kulla­nıldığı ya da yağ şeklinde depolandığı bir üst sınır vardır. Normalde, karbonhidratlar ve yağ­larda olduğu gibi aminoasitler için de belirli bir yapım, yıkını ve karşılıklı değişim temposu söz konusudur. Bu değişimler dinamik bir denge oluşturur. Bu dinamik dengenin korunmasında vücut, dolaşımdaki aminoasit havuzundan yarar­lanır. Plazma proteinleri ile intestinal mukoza, pankreas, karaciğer ve böbrek dokuları prote­inleri vücutta en hızlı yakılan ve yenilenen pro­teinlerdir. Deri ve beyin gibi dokularda ise bu olay çok daha az aktiftir