Çocuklarda Kütanöz larva migrana

Tanı derinin klinik muayenesine dayanır.

Tedavi için diethylcarbamazine (3 mg/kg/ gün) veya thiabendazole (25 mg/kg günde 2 kez) oral verilebilir. Topikal thiabendazole ya­rarlı olabilir.