Çocuklarda Gastrostomi ve Jejunastomi Beslenme

Ağır nörolojik bozukluğu, esofagus patolo­jisi ve ağır kardiorespiratuar hastalığı bulunan, ancak gastrointestinal işlevleri normal olan hastalarda geçici veya kalıcı gastrostomi uygulana­bilir; Bu yolun kullanılma indikasyon ve yönte­mi nazogastrik uygulamadaki gibidir. Kanama, belirgin rahatsızlık, gastrostomi yerinden diye­tin sızıntısı sonucu peritonit belirtileri, gastrostominin başarılı olmadığını gösteren belirtiler­dir. Mide ve duodenumun bütünlüğünü bozan durumlarda jejunostomi yolu kullanılabilir. Bu­nun uygulama yöntemi de nazojejunal uygula­madaki gibidir.