BRONKOLİTİASİS

Avrupa’da bu nedenle öpere edilen hastaların %10’unun tüberküloz olduğu bildirilirken hastalığın ABD’de daha çok histoplasmosis ile beraber olduğu gösterilmiştir.

Bronkolitiasis için teşhis kriterleri:

(1) Peribronşial hastalığın bronkoskobik olarak varlığı

(2) Belirgin hiler kalsifikasyon

(3) Hastanın semptomlarını açıklayabilecek başka bir akciğer hastalığının olmaması.

Diğer yönlerden sağlıklı bir hastada aniden gelişen beklenmedik bir hemoptizi belli başlı semptomlardan biridir. Kanama herhangi birşey uygulamadan kendi durur. Kanama nadiren aşırı olabilir.

Diğer semptomlar öksürük, ateş, titreme ve pürülan balgamdır. Lokalize plöretik ağrı veya lokalize whezing olabilir. Yaklaşık vakaların 1/3’ünde öksürükle taş çıkarma hikayesi vardır. Göğüs radyografisinde sürekli olarak hiler kalsifikasyon görülür. Vakaların%25’inde bronkoskopi ile bronkolitler görülürken, yaklaşık %20 hastada diğer endobronşial anormallikler görülür.