Beta Alaninemi

Beta-Amİnoizobütirik Asidüri

İdrarla fazla beta-aminoizobütirik asit (BAIB) atılımı, normalin bir variantı olarak kabul edilmektedir. Otosomal resesif geçişlidir. Semptom yoktur. Bu asidüri, do­ku hasarı ve dezoksiribonükleik asidin aşırı katabolizmasına yol açan çeşitli hastalıklarda da görülür.