BENİGN AKCİĞER TÜMÖRLERİ

Akciğerde ki benign lezyonların çoğu hemartom (mixed tumor). Diğer tipler ise: Fibröz mezotelioma, ksantomatöz ve iltihabi pseudotümörler ve lipoma ve benign granüler hücreli myoblastom gibi nadir kanşık lezyonlardır.

Benign akciğer tümörleri hemen hemen her yaşta görülebilir. Hamartonılar erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha sık görülür. %60 vakada hiç semptom yoktur, birçok vakada ise nonspesifiktir. Lezyona bağlı olarak gelişen bronşial tıkanma, pnömoni ve hemoptizi en yaygın semptomlardır. Çomak parmak veya hipertrofik osteoartropati fibröz mezotelioma dışındaki benign tümörlerde görülmez. Radyografide bazen kalsifikasyon görülebilir.

Cerrahi müdahale konservatif yaklaşım ve ve enükleasyon şeklinde veya mümkün ise wedge (kama) eksizyonu şeklinde yapılmalıdır. Prognoz mükemmeldir.