Bebek Ve Çocuklarda Bilinç Durumu

Bilinç kaybı.  Ani, geçici bilinç kaybı çoğu kez konvülziyon sonrası gelişir. Uzun süren bi­linç kaybı (koma) ise ağır hastalık durumların

da görülür. Koma derin olduğunda çocuk uyandırılamaz veya, yalnızca ağrılı uyaranlara yanıt verebilir. Hafif koma ve stuporda ise çocuk akus­tik Cadının söylenmesi, kuvvetli gürültü), vizüel (ışığa pupilla reaksiyonu) ve taktil (dokunma) uyarılara yanıt verir.

Pupillaların büyüklüğü ve reaksiyonu da bi­linç durumu hakkında bilgi verebilir. Ancak ka­fa travması, zehirlenme ve serebellum tümörü gibi bazı hastalık durumlarının pupilla değişik­liklerine yol açabileceği anımsanmalıdır. Koma, genel bir hastalık sonrası gelişmişse yüzeysel ve derin tendon refleksleri hafiflemiş ya da kaybol­muştur. Primer intrakranial olayda ise refleks­lerde artma saptanır.

Stupor, letarji ve semikoma beynin talamik düzeydeki bozukluğunu yansıtır. Orta beyin dü­zeyine ulaşan bozuklukta ise derin koma oluşur.