ANZER BALI

Anzer balı bölgede halen kilosu 50 milyon TL. civarında pazarlanmaktadır. Türkiye’de Anzer balı adı altında satılan bal miktarı, bölgede elde edilen Anzer balı miktarlarının, en az yüz katıdır.

Anzer balı bilhassa yanık yaralarının tedavisinde, merhem halinde yara üzerine sürülmek suretiyle, kullanılmakta ve çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.

N. Ülker Türkiye ballarını antibakteriyel faktör bakımından incelemiş ve bu balların bakterisit ve bakteriyostatik tesirini saptamıştır. Bal ile 24 saat temas eden mikropların artık üremediğini ve en hassas deney havyanlannda enfeksiyon yapamadığını göstermiştir. Balın bu etkisi kaynatılmaya dayanamayan ve diyalize olabilen bir faktörden ileri gelmektedir. Bu faktör serum karşısında da ortadan kalkmaktadır. Antibakteriyel tesir bakımından petek ballan sızma ballardan ve Türk sızma balları Alman sızma baİIanridan üstündür (4)