Akut sinüzite korunma

Akut viral larenjit boğuk ses ile karakterize, afebrü ve kendiliğinden iyileşen bir hastalıktır. Larenks’in ödemli ve eritematöz görünümde olmasına karşılık farenks genellikle normal görünümdedir. Akut viral larenjit izole bir sendrom olarak akut viral rinit ve faranjite göre daha az sıklıkta görülür. Fakat viral rinitin seyri esnasında hastaların %10 ila 20rsinde değişik derecede larenjit birlikte olabilir.

Akut viral larenjite en sık neden olan virüs parainfluenza tip 1, 2 ve 3’dür. Diğer sık rastlanılan virüsler influenza virüs, rhinovrus, adenovirüs’tür. Larenjit en sık 3 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda görülür.

Akut viral laringotrakeobronşit Özellikle 3 ay-3 yaş arasındaki çocuklarda görülen solunum sıkıntısı, inspiratuvar stridor ve subglottik ödem ile karakterize solunum yolu hastalığıdır. En sık etken parainfluenza tip l’dir. Diğer sık rastlanılan etkenler parainfluenza tip 2 ve 3 ile influenza A virüsüdür. İnfluenza A’nın neden olduğu laringotrakeobronşit özellikle daha ağır seyretmesi nedeniyle özellik taşır. Daha az rastlanılan diğer etkenler respiratuvar sinsityal virüs, influenza B virüs ve rhinoviruslerdir. Laringotrakeobronşit nadiren adenovirus, enterovirus ve rübeola virüs ile de meydana gelebilir. Mycopiazma pneumoniaede zaman zaman laringotrakeobronşite neden olabilir.