AKCİĞER DIŞI HASTALIKLARA BAĞLİ PLEVRAL EFFÜZYON

SLE’li hastaların yarısında (yaklaşık olarak) pievral effüzyon meydana gelir. Bunların %10’unda izole plevra tutulumu vardır. Mayii birikimi azdır. % 30-50 hastada röntgende kalp büyümüş olarak görülür.

Romatoid artritli hastalarda pievral effüzyon gelişebilir. Genellikle orta yaşlı erkeklerdir. Effüzyon genellikle tek taraflıdır. Ve sağ taraf daha fazla tutulur. Akciğer bulguları ile pievral effüzyon arasında ilişki yoktur.

Kardiovasküler Hastalıklar

Konstriktif perikardit ve konjestif kalp yetmezliğinde pievral effuzyon görülür. Sağ hemitoraksda daha fazla görülür, effüzyon iki taraflı da olabilir. Nadiren loblar arası fissürlerde mayi toplanabilir. Bu durumda kitleye benzer görünüm verirler ve kendiliğinden düzelirler. “Fantom tümörler” veya “Kaybolan Tümörler” olarak da bilinirler. Mayi kanlı olduğunda, birlikte akciğer infarktüsü olabileceği de akılda tutulmalıdır. Interlober effüzyonlar en sık sağ horizontal fissorlerde görülür. Fakat iki taraflı da olabilir.

Pankreatit

Pankreatite bağlı gelişen plevral effüzyonlar genellikle sadece soldadır. Toplanan mayide amilaz konsantrasyonunun serumda olduğu gibi arttığının gösterilmesi teşhisi teyid eder.

Meigs  Sendromu

Meiğs sendromu (asit ve hidrotoraks) ilk defa över fibromu olan hastalarda tarif edilmiştir. Ayrıca, tekoma, granüloza hücreli tümör, Brenner tümörü, kistadenom, adenokarsinom ve uterus fibromyomları gibi pelvis tümörlerinde de Meiğs sendromu gözlenmiştir. Tümörün çıkarılmasından sonra ascites ve hidrotoraks düzelmektedir.