Ağrı

Ağrının en önemli taraflarından biri de hastanın buna verdiği tepkidir. Aşırı reaksiyon verenlerin tarif ettiği ağrı tabiidir ki çoğu zaman bir özellik arzetmez ve bunun içindir ki çok şiddetli dedikleri ağrıyı ilgisizlik veya neşe içinde arzederler. Bağıran ve kıvranan hasta ya aşırı reaksiyon veren ya da böbrek veya safra kuluncu çeken bir hastadır.İnfeksiyon, iltihap veya damar hastalığından ileri gelen çok şiddetli ağrılar mutat olarak hastayı bütün hareketlerini mümkün olduğu kadar kısıtlamak zorunda bırakırlar.

Orta derecedeki bir ağrı korku ve endişe ile şiddetlenir. Bunun için hastanın yapılmakta olan tedaviye güven duymasını sağlamak için verilen herhangi bir şekil teminatın çoğu zaman morfin enjeksiyonundan daha fazla bir analjezik etki yaptığı görülmektedir.