YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATIMI
Yabancılara çalışma izni nasıl alınır, yabancı uyrukluların çalışma izni için gerekli evraklar,

Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe süreli çalışma izni; belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak ve en çok bir yıl geçerli olmak üzere verilir.
Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi “iki yıl” daha uzatılabilir.
Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.
NOT: Türkiye’ye çalışmak üzere gelen bir yabancının beraberinde veya daha sonra getirmiş olduğu eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla süreli çalışma izni verilebilir.
Kimler Başvurabilir ?
Yurt içinden, en az altı ay süreli geçerli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvuruda bulunabilirler.
Yurtdışından; Altı ay ikamet tezkeresi almamış olan yabancılar uyruğunun bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu aracılığı ile başvuru yapabilirler.
Başvuru için gerekli belgeler
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni başvuru dilekçesi
• Başvuru formu
• Yeminli tercümanlarca Türkçe tercümesi yapılmış Noter onaylı Pasaport sureti
• Yeminli tercümanlarca Türkçe tercümesi yapılmış Noter onaylı Diploma sureti
• Özgeçmiş
• Yabancının çalışacağı şirket tarafından yazılmış Yabanı personel istihdam gerekçesi
• Bir önceki yıla ait bilanço – kâr-zarar hesaplarını gösteren vergi dairesi veya YMM(Yeminli Mali Müşavir) onaylı belge
• Doğrudan yabancı yatırımlar söz konusu olduğunda, kurumun en son sermaye ve hissedar yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bizzat kurum tarafından onaylı nüshası
• Şahsın mimar veya mühendis olması durumunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Türk Mimar ve Mühendisler Odası’nın onayı

Yabancıların çalışma izni işlemleri danışmanlık hizmetlerimiz

Calisma.Net olarak 1987 yılından bu güne 24 yılı aşkın süredir Ankara, İstanbul ve İzmir ofislerimiz ile Yabancı şirket kuruluş işlemleri, yabancıların çalışma ve ikamet izni işlemleri, Yabancıların mülk edinmesi işlemleri, Yatırım teşvik belgesi işlemleri, sektörel ruhsat izin vb işlemlerine dosya hazırlama ve ilgili kurumlarda işlemlerin takibi danışmanlık hizmetleri vermekteyiz

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

Yabancıların çalışma izni, yabancılara çalışma izni nasıl alınır, yabancılara çalışma izni, yabancı çalışma izni için gerekli evraklar, yabancı çalışma izni nasıl alınır, yabancı çalışma izni süre uzatımı, yabancı uyruklu çalışma izni, yabancı çalışma izni nerden alınır, yabancıların çalışma izni koşulları, yabancı ortak çalışma izni, yabancı uyruklu oturma izni, yabancıların ikamet izni, yabancıların ikamet belgesi,

yabancıların çalışması hakkında kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatlarına göre yabancıların çalışması hakkında kanun özetleri yabancıların çalışması için gerekli izin, Yabancıların çalışma izni ve ikamet tezkeresi işlemleri danışmanlık hizmetleri
YABANCILAR ÇALIŞMA İZİNERİ İŞLEMLERİ
DANIŞMANLIK SEKTÖRÜNDE 23 YILLIK TECRÜBE

Ankara İstanbul ve İzmir ofislerimiz ile Yabancı şirketlerin yabancı personel çalışma izni, ikamet izni, yatırım ruhsat, teşvik, ithalat vb mevzuat teknik uygulama danışmanlık hizmetleri işlemlerini yürütmekteyiz
Yabancıların ikamet tezkeresi almak için gerekli evraklar
Türkiyede doğrudan ikamet izni alabilen ülkelerin vatandaşları için
Yabancıların ikamet tezkeresi işlemleri için gerekli evraklar
1. Dilekçe ( Türkçe )
2. 2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
3. Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
4. 1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
5. Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
6. Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.
Yabancılara ikamet tezkeresi almak için danışmanlık
Calisma.Net 23 yılı aşkın süredir Yabancıların çalışma izni, Yabancı sermaye yatırım işlemleri veya Yabancıların ikamet izni işlemlerinize dosya hazırlama ve işlemlerin Bakanlıklarda takibi hizmetleri vermekteyiz.

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

Yabancıların çalışma izinleri, Yabancıların çalışma izinleri nasıl alınır, yabancıların çalışma izinleri işlemleri, Yabancıların çalışma izinleri vizesi, Yabancıların çalışma izinleri için gerekli evraklar,