PALAMUT KADEHİ

Dış görünüş: Palamut kadehi 4-6 cm çapında, üzeri tırnak denilen pullarla kaplı ve yarım küre biçimindedir. Tadı buruk, kokusu yoktur.

Bileşim; Gallik tanen (% 35-40) taşımaktadır.

Etki ve kullanılış: Dahilen infusyon halinde kabız olarak kullanılmaktadır. Asıl önemi bir sepi maddesi olmasındadır. Antik devirden beri dericilik ve boyacıhkta kullanılan bir ilkel maddedir (1-7). Memleketimizin yıllık palamut eldesi 60 ton civarında olup bir kısmı dış ülkelere satılmakta, bir kısmıyla da palamut Özü (Extractum Valoneae) hazırlanmaktadır. Bu preparat dericilikte değerli bir se-pileyici madde teşkil etmektedir (1-7).

Kullanılış şekli: İnfusyon (% 2-5)