Bakanlıktan ‘Altın Çilek’ açıklaması

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan son gündemde gündemde olan ‘Altın Çilek’le ilgili kritik bir açıklama geldi!..

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, basın yayın organlarında ve internette “mucize bitki” olarak tanıtılan “altın çileğe” sadece ’meyve’ olarak tüketimine izin verildiğini, ’takviye edici gıda’ olarak üretim izni düzenlenmediğini bildirdi.
Tarım ve Köyişleri Bakanlığından konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, internet üzerinden vatandaşı yanlış yönlendirebilecek içeriğe sahip reklamlar konusunda bakanlık ekiplerinin seri bir şekilde müdahil olduğu belirtilirken, bu çerçevede; 2009 ve 2010 yıllarında 268 internet sitesi için Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. İlgili mevzuatta, “Özel beslenme amaçlı gıdalar dahil herhangi bir gıda maddesinin etiketinde, o gıda maddesinin hastalıkları önleme, iyileştirme ve tedavi etme özelliği olduğunu bildiren veya ima eden ifadeler yer alamaz. Bu hususlar gıda maddesinin tanıtımı ve reklamı için de geçerlidir” ifadesi yer aldığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda, “zayıflama amaçlı veya yardımcı tedavi amaçlı” ürünlere bakanlık tarafından üretim izni verilmesinin söz konusu olmadığı vurgulandı.
SADECE TÜRK GIDA KODEKSİNE UYGUN ÜRÜNLERE İZİN VERİLİYOR
Kanun kapsamında bakanlık tarafından üretim izni verilmiş takviye edici gıdaların adları, üretim izin tarih ve sayıları ile üretici firmalara ait bilgilerin, bakanlığın “http://www.kkgm.gov.tr” adresinde ilan edildiği hatırlatılan açıklamada, ayrıca, Alo Gıda 174 hattına başvurular doğrultusunda ilgili firmalar ve bu firmaların ürettikleri ürünler hakkında kamuoyuna bilgi verildiği belirtildi. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esasların bakanlık tarafından belirlendiğine işaret edilen açıklamada, şöyle devam edildi:
“Bu çerçevede; takviye edici gıdalar, bitkisel çay, bitkisel karışımlar, bitkisel karışımlı macun vb. gıdalar için ilgili mevzuat hükümlerine uymak kaydı ile Bitki Danışma Kurulu’nca oluşturulan bitki listesi dikkate alınarak Türk Gıda Kodeksi’ne uygun şekilde üretim yapabilmektedirler. Bitki Danışma Kurulu’nun aldığı karara göre, sadece ’meyve’ olarak tüketimine izin verilen bahse konu bitkiye (altın çilek) ise takviye edici gıda olarak üretim izni düzenlenmemiştir. Adı geçen ürünün üretildiği ve satışa sunulduğu işyerleri ile ilgili gerekli kontrol ve denetimleri yapmak üzere il tarım müdürlüklerimiz harekete geçmiştir. Yapılan tanıtım ve reklamlar ile ilgili de Sanayi ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılmıştır.
Özellikle internet üzerinden vatandaşı yanlış yönlendirebilecek içeriğe sahip reklamlar konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ekipleri aracılığıyla seri bir şekilde müdahil olmaktadır. Bu çerçevede; sadece 2009 ve 2010 yıllarında 268 internet sitesi için bakanlığımızca Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile koordineli olarak sorumlular hakkında diğer yasal işlemler de gerçekleştirilmektedir.”
AKŞAM

Guatr ameliyatsız tedavi edilecek

Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen nodüler guatr, ameliyata gerek duyulmadan “alkol”le tedavi edilebiliyor.

Tiroid bezinin içinde nohut, ceviz hatta portakal büyüklüğünde olabilen anormal doku büyümeleri olarak kendini gösteren nodüller, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde her 100 kişiden 33’ünde görülüyor. Kadınlarda daha sık rastlanan tiroid nodülleri, yaygın olarak ameliyatla tedavi edilse de alkolle tedavisi sayesinde artık bıçak altına yatmaya gerek kalmıyor.
Sema Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Etlik, tiroid nodüllerinin iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrıldığını belirterek, “Bunlardan kötü huylu (kanser) olanların tedavisi cerrahi iken iyi huylu nodüllerden bir kısmı hormon salgılayarak tiroid hormon seviyelerine etki etmekte ve hastalarda şikayete yol açmaktadır. Biyopsi sonrası iyi huylu olduğu tespit edilen ve hormon salınımı yapan sıcak nodüllere yönelik bir kaç tedavi alternatifi bulunmaktadır” dedi.
Hormon salınımı yapan tiroid nodüllerinde klinik normal olabildiği gibi çarpıntı, terleme, sıcağa tahammülsüzlük, hareketlilik, kilo alamama, uykusuzluk gibi şikayetlerin ortaya çıkabileceğini ifade eden Doç. Dr. Etlik, “Sıcak nodül olarak isimlendirilen bu nodüllere hormon baskılama tedavisi, radyoiyot tedavisi ve cerrahi uygulanabilmektedir. Ancak bu tedavi yöntemlerinin herbirinin kendine ait dezavantajları ve komplikasyonları bulunmaktadır.
Ameliyat sırasında komşu paratroid bezinin çıkarılması, ses tellerine zarar verilebilmesi, tiroid bezi fonsiyonlarında azalma gibi. Tiroid nodüllerinin alkol ile tedavisi ise 16 yıldır başta Amerika birleşik devletleri ve İtalya, ülkemizde ise bazı üniversite Tıp fakülte hastanelerinde uygulanmaktadır. Yöntem ile ultrasonografi eşliğinde sıcak nodülün içine yüksek yoğunluklu alkol enjekte edilerek nodülün etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Nodülün büyüklüğüne göre değişmekle beraber 4 ila 8 seans arasında değişen sayılarda alkol enjeksiyonu yapılarak tedavi tamamlanmaktadır. İşleme ait önemli bir komplikasyon bulunmamakta ve başarı şansı yüzde 86 olarak bildirilmektedir” diye konuştu.
İHLAS HABER AJANSI

yabancıların çalışması hakkında kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı mevzuatlarına göre yabancıların çalışması hakkında kanun özetleri yabancıların çalışması için gerekli izin, Yabancıların çalışma izni ve ikamet tezkeresi işlemleri danışmanlık hizmetleri
YABANCILAR ÇALIŞMA İZİNERİ İŞLEMLERİ
DANIŞMANLIK SEKTÖRÜNDE 23 YILLIK TECRÜBE

Ankara İstanbul ve İzmir ofislerimiz ile Yabancı şirketlerin yabancı personel çalışma izni, ikamet izni, yatırım ruhsat, teşvik, ithalat vb mevzuat teknik uygulama danışmanlık hizmetleri işlemlerini yürütmekteyiz
Yabancıların ikamet tezkeresi almak için gerekli evraklar
Türkiyede doğrudan ikamet izni alabilen ülkelerin vatandaşları için
Yabancıların ikamet tezkeresi işlemleri için gerekli evraklar
1. Dilekçe ( Türkçe )
2. 2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )
3. Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )
4. 1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )
5. Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul Tapusu.
6. Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.
Yabancılara ikamet tezkeresi almak için danışmanlık
Calisma.Net 23 yılı aşkın süredir Yabancıların çalışma izni, Yabancı sermaye yatırım işlemleri veya Yabancıların ikamet izni işlemlerinize dosya hazırlama ve işlemlerin Bakanlıklarda takibi hizmetleri vermekteyiz.

ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK

Yabancıların çalışma izinleri, Yabancıların çalışma izinleri nasıl alınır, yabancıların çalışma izinleri işlemleri, Yabancıların çalışma izinleri vizesi, Yabancıların çalışma izinleri için gerekli evraklar,

YABANCILARIN ÇALIŞMASI

Türkiyede Yabancıların şirket kurması ana sözleşmeleri yabancıların şirket ortaklığı hisse devirleri Yabancı şirket şube açılışı tescili Yabancı şirketlerin Türkiyede şube açması mevzuatı Yabancı şirket şube nasıl açılır Yabancı şirket irtibat bürosu açılışı
YABANCILARIN ÇALIŞMASI
Dışarıda yerleşik kişi ve kuruluşlar Türkiyede yatırım yapmak ve/veya ticari faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket kuruluşu için aşağıdaki bilgi ve belgelerle doğrudan yatırımın yapılacağı ildeki Ticaret Sicil Memurluğu’na müracaat ederler.
a) Öncelikle şirket ana sözleşmesinin, Türk Ticaret Kanunu’nun 279.maddesinde yer alan hususları içermesi, ana sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucular tarafından imzalanarak notere tasdik ettirilmesi gerekir.
b) Ana sözleşme noterden onaylandıktan sonra, onay tarihinden itibaren 15 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu veya bağlı olduğu yerin Ticaret Sicil Memurluğu’na tescil ettirilir. Tescil ile şirket tüzel kişilik kazanmış olur.Tescilden sonra ilana tabi hususlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ticaret Sicil Memurluğu’na verilecek tescil dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir.

1. Eksiksiz doldurulmuş ve şirketi temsile yetkili kişilerce imzalanmış şirket kuruluş bildirim dilekçesi ve formu
2. Biri asıl olmak üzere noterce onaylanmış üç nüsha şirket ana sözleşmesi,
3. Temsile yetkili olanların şirket ünvanıyla noterce düzenlenmiş imza beyannamesi,
4. Ticaret Sicil Tüzüğünün 29. maddesine göre düzenlenmiş (Ticaret Sicil Memurluğu’na bildirilen bilgilerin doğru olduğuna dair) taahhütname,
5. Şirket sermayesinin binde biri tutarında tüketici fonu hesabına yapılan ödemeye ilişkin banka (Ziraat Bankası veya Merkez Bankası) dekontu,
6. Yabancı uyruklu gerçek kişiler için pasaportun noter tasdikli örneği, tüzel kişiler için ise Türk Konsolosluğu’ndan veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş (apostille kaşesi taşıyan) ve sanayi ve/veya ticaret odasınca veya yetkili mahkemelerce tanzim edilmiş faaliyet belgesi aslı ve noter onaylı tercümesi.
Yabancı uyruklu şirketlerin şube açması
Yabancı uyruklu şirketler Türkiye’de şube açmak istedikleri takdirde aşağıdaki belgelerle Sanayi ve Ticaret Bakanlığına (İç Ticaret Genel Müdürlüğü) müracaat ederler.
1.Şirket veya vekili tarafından yazılan dilekçe (Bu dilekçenin şirketin ünvanı, kuruluş tarihi, uyruğu, sermayesi, Türkiye vekilinin adı soyadı adresi ve uyruğu, vekilin T.C. hudutları dahilinde yapacağı işlerden kanun ve mevzuat hükümlerine uyacağı, şubenin adresi gibi bilgileri ihtiva etmesi gerekmektedir.),
2. Asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha şirket ana sözleşmesi,
3. Asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha şirketin yetkili organının şube açma kararı,
4. Asıl ve tercüme edilmiş bir nüsha; şirketin nerede, ne zaman ve hangi devletin kanunlarına göre kurulduğuna ilişkin kayıtları içeren kuruluş evrakı ile halen faaliyetini sürdürdüğüne dair faaliyet belgesi,
5.Asıl ve tercüme edilmiş iki nüsha Türkiye vekiline verilmiş bulunan vekaletname
(Bu vekaletnamede vekilin özellikle; şirket anasözleşmesinde gösterilmiş olan işlemleri yerine getirme, şirketi temsil etme, şirket adına yapılacak işlerden doğacak davalarda şirketi davacı, davalı ve üçüncü şahıs sıfatı ile tüm mahkemelerde temsil etme, geçici olarak Türkiye’den ayrılması halinde sahip olduğu yetkilerle vekil tayin etme, merkez şubeye bağlı olarak açılacak tali şubelere vekil tayin etme konularında yetkili bulunduğunun belirtilmesi gerekmektedir.),
6.Türkiye vekili yabancı uyruklu ise, çalışma izninin ve ikamet belgesinin noter tasdikli birer örneği. Yukarıda açıklanan 2, 3, 4 ve 5 numaralardaki yazılı belgelerin şirketin mensubu olduğu devlet noterince ve o yerdeki Türk Konsolosluğunca, Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı’nca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış olması ayrıca bu tasdik şerhlerinin, anılan belgelerin noterden tasdikli Türkçe tercümelerinde de yer alması gerekmektedir.
Merkez şubeye bağlı tali şubelerin açılması, Türkiye Vekili’nin değiştirilmesi, şube ünvan, faaliyet konusu ve adresinin değiştirilmesi, şube sermayesinin artırılması ve şubenin tasfiyesi gibi işlemlerde anılan Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.
Yabancı şirketlerin Türkiyede irtibat bürosu açılması
Yabancı uyruklu şirketlerin ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla, irtibat bürosu açmak veya daha önceden alınmış iznin süresini uzatmak istemeleri halinde aşağıdaki belgelerle Hazine Müsteşarlığı’na (Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) müracaat ederler.
1. Ana şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğu veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş faaliyet belgesi aslı,
2. Ana şirket hakkında hazırlanmış faaliyet raporu veya bilanço ve gelir tablosu,
3. İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerini yürütmekle görevli olarak atanacak kişiye verilecek yetki belgesi aslı,
4. İrtibat bürosu kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekaletname aslı.
Açılış izni alan irtibat büroları vergi dairesine kayıt belgesinin bir örneğini en geç bir ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderirler. Bürolar adres değişikliği durumunda yeni adreslerini en geç bir ay içinde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bildirirler. İrtibat bürolarına azami 3 yıllık süre ile faaliyet izni verilir. İrtibat bürolarının süre uzatımlarında geçmiş yıl faaliyetleri ile geleceğe yönelik plan ve hedefleri dikkate alınarak her defasında azami 3 yıl olmak üzere süre uzatımı verilebilir. İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Bürolar kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde transfer talebinde bulunamazlar.

TÜRKİYEDE YABANCILARIN ÇALIŞMASI