Guatr ameliyatsız tedavi edilecek

Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak görülen nodüler guatr, ameliyata gerek duyulmadan “alkol”le tedavi edilebiliyor.

Tiroid bezinin içinde nohut, ceviz hatta portakal büyüklüğünde olabilen anormal doku büyümeleri olarak kendini gösteren nodüller, özellikle Karadeniz Bölgesi’nde her 100 kişiden 33’ünde görülüyor. Kadınlarda daha sık rastlanan tiroid nodülleri, yaygın olarak ameliyatla tedavi edilse de alkolle tedavisi sayesinde artık bıçak altına yatmaya gerek kalmıyor.
Sema Hastanesi Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Etlik, tiroid nodüllerinin iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrıldığını belirterek, “Bunlardan kötü huylu (kanser) olanların tedavisi cerrahi iken iyi huylu nodüllerden bir kısmı hormon salgılayarak tiroid hormon seviyelerine etki etmekte ve hastalarda şikayete yol açmaktadır. Biyopsi sonrası iyi huylu olduğu tespit edilen ve hormon salınımı yapan sıcak nodüllere yönelik bir kaç tedavi alternatifi bulunmaktadır” dedi.
Hormon salınımı yapan tiroid nodüllerinde klinik normal olabildiği gibi çarpıntı, terleme, sıcağa tahammülsüzlük, hareketlilik, kilo alamama, uykusuzluk gibi şikayetlerin ortaya çıkabileceğini ifade eden Doç. Dr. Etlik, “Sıcak nodül olarak isimlendirilen bu nodüllere hormon baskılama tedavisi, radyoiyot tedavisi ve cerrahi uygulanabilmektedir. Ancak bu tedavi yöntemlerinin herbirinin kendine ait dezavantajları ve komplikasyonları bulunmaktadır.
Ameliyat sırasında komşu paratroid bezinin çıkarılması, ses tellerine zarar verilebilmesi, tiroid bezi fonsiyonlarında azalma gibi. Tiroid nodüllerinin alkol ile tedavisi ise 16 yıldır başta Amerika birleşik devletleri ve İtalya, ülkemizde ise bazı üniversite Tıp fakülte hastanelerinde uygulanmaktadır. Yöntem ile ultrasonografi eşliğinde sıcak nodülün içine yüksek yoğunluklu alkol enjekte edilerek nodülün etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Nodülün büyüklüğüne göre değişmekle beraber 4 ila 8 seans arasında değişen sayılarda alkol enjeksiyonu yapılarak tedavi tamamlanmaktadır. İşleme ait önemli bir komplikasyon bulunmamakta ve başarı şansı yüzde 86 olarak bildirilmektedir” diye konuştu.
İHLAS HABER AJANSI