MÜHRUSÜLEYMAN KÖKÜ

Polygonatum muitiflorum (L.) Ali. (Liliaceae) ve buna yakın diğer türlerin kurutulmuş rizomudur. Bu tür 30-80 cm yükseklikte, tüysüz, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Yapraklar 5-15 cm uzunlukta, tam, tüysüz, sapsız veya çok kısa saplı. Çiçekler yeşilimsi beyaz renkli, 2-6 tanesi bir arada ve kokusuz.

1  – Hisar, R.: Gıdai zehirlenmelerden lathyrisme, Memleketimizde Anamur civannda Fiğ denilen Burçak danelerinin zehirliliği

– Türk Hijien ve Tec. Biol. Derg. 9: 79 (1949).

2 – AHınkurt, O.: Vicia ervilia (L.) Willd. (Burçak)’nm kolinerjik etkileri – Ankara Üniv. Ecz. Fak. Mecm. 2: 66 (1972).

3  – Unsal, G. ve Han, A.: Bir lathyrisme vakası münasebetiyle – Ankara Univ..Tıp Fak. Mecm. 9 (1-2) : 3 (1956).

Meyva bezelye tanesi büyüklüğünde, parlak mavimsi siyah renkli ve 3-6 tohumludur. Kuzey Anadolu bölgesinde orman ve çalılıklar altında bulunmaktadır.

Dış görünüş: Üzerinde gövde ve kök izleri bulunan, boğumlu çubuklar halindedir. Eski yıllara ait dal izleri bir mühürü andırır. Bu nedenle bitkiye Sü-leymanın mühürü ismi verilmiştir.

Bileşim: Şekerler, tanen, saponin ve müsilaj taşımaktadır.

Etki ve kullanılış: Hafif kabız, romatizma ve gut ağrılarını giderici etkilere sahiptir. Dahilen alındığında kandaki şeker miktarını düşürdüğü görülmüştür. Bu nedenle şeker hastalığına karşı kullanılır. Memleketimizde cinsel gücü arttırıcı olarak tanınmıştır.

Haricen, dekoksiyon (% 5) veya taze köklerin ezilmesi ile elde edilen lapa, çıbanların olgunlaştırılıp açılmasını sağlamak amacıyla pansuman halinde kullanılır.

Kullanılış şekli: Toz veya infusyon (% 1-3) halinde verilir. Tehlikesiz bir drogdur.

Türkiyede 5 kadar Polygonatum türü yetişmektedir. Bunların rizomlan bir ayırım yapılmadan tedavide kullanılmaktadır.