MERSİN YAPRAĞI

Myrtus communis L. (Myrtaceae) türünün kurutulmuş yapraklarıdır. Bu tür 1-3 m yükseklikte, kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaççıktır. Çiçekler beyaz renkli, 5 parçalı, erkek organlar çok adette. Meyva nohut büyüklüğünde, siyahımsı mor renkli, çok tohumlu bir bitkidir (Resim: 58), Akdeniz ve Ege bölgesi dağlarında bol olarak yetişir.

Meyvaları beyaz renkli olan varyete (var. îeuco-carpa DC.) Fethiye bölgesinde “Aşılı mersin” ismiyle tanınır ve süs bitkisi olarak kullanılır.

Dış görünüşü: Yapraklar 1-3 cm uzunluk ve 0.5-1 cm genişlikte, tam kenarlı, sivri uçlu, tüysüz, de-rimsi, özel ve kuvvetli kokuludur.

Bileşim: Tanen (% 14-19) (1), uçucu yağ (%0.3-0.5) ve acı maddeler taşımaktadır.

Etki ve kullanılış: Yaprak ve meyvalar kabız, mikrop öldürücü, iştah açıcı ve kan dindirici etkileri nedeniyle dahilen ve haricen kullanılmaktadırlar. Dahilen kabız, idrar yolları hastalıklarında mikrop öldürücü ve göğüs hastalıklarında antiseptik, haricen yara iyi edici olarak kullanılmaktadır.

Yapraklar baharat olarak da bir Öneme sahiptirler.

Yapraklı dallar, taşıdığı tanen nedeniyle, eskiden beri Anadoluda mazı ile birlikte derilerin tabaklanmasında kullanılmaktadır.-

Kullanılış şekli: Toz, günde 3-5 gr yemeklerden önce, infusyon (% 2-3) haricen veya dahilen kullanılır. Mersin suyu, taze yaprakların su buharı disti-lasyonu sonucu elde edilir. Bilhassa haricen antiseptik ve koku verici, dahilen ise kabız olarak kullanılır.

Diğer isimlerfBahar, Murt (Arapçadan). MERSİN ESANSI (Oleum Myrti):

M. communis L. türünün yaş yapraklarından su buharı distilasyonu ile elde edilir. Hemen hemen renksiz, akıcı, özel kokulu ve yakıcı lezzetli bir sıvıdır. Memleketimizde Güney Anadoluda elde edilmektedir. Yaklaşık olarak 100 kgr yapraktan 300 gr esans elde edilir.

Mirtenol, terpenler ve sineol taşımaktadır.

Antiseptik, kan kesici ve yatıştırıcı etkileri nedeniyle dahilen bronşit, verem ve belsoğukluğu gibi hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Memleketimizde şeker hastalığına karşı da kullanılmaktadır. Alınacak miktar günde 10 damla civarındadır

Esans elde edilmesi sırasında ele geçen “Mersin suyu” meyva sularına koku, vermek i§ln kullanıt-‘ maktadır.

” Diğer isimler: Mersin yağı.