Ziraat Mühendislerinin Sorunları TBMM’de

HDP’lı Urfa Vekilli Ayhan Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi EKER Soru Önerge Verdi

Her yıl binlerce Ziraat Fakültesi öğrencisi Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde mezun olmaktadır. Ancak bin bir zorlukla mezun olan Ziraat Mühendisleri mesleklerini icra edememektedirler. Bunun en önemli nedeni de kadro yetersizliğinden kaynaklı işsizlik sorunudur. Tarım ve Hayvancılığın yaygın olduğu ülkemizde bu alanda çalışması gereken Ziraat Mühendislerinin işsiz olması Tarım ve Hayvancılık alanlarındaki politikaların yanlış uygulanması sonucudur. Yanlış politikalar beraberinde Ziraat Mühendislerine ciddi mağduriyetler yaşatmaktadır.

Bu bağlamda;

1- Bakanlığınızın Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı kaç çiftçi bulunmaktadır?

2- Tarım işleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde kaç Ziraat Mühendisi çalışmaktadır?

3- Tar-Gel (Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi ) kapsamında kaç Ziraat Mühendisi istihdam edilmiştir?

4- Bakanlığınız Özel şirketlerden Ziraat Mühendisi tahsisi yapmakta mıdır? Şayet yapıyorsa şu ana kadar kaç ziraat mühendisi alımı gerçekleştirmiştir?

5- Her yıl kaç Ziraat Mühendisi Üniversitelerde mezun olmaktadır?

6- Her yıl ortalama olarak Bakanlığınız tarafından Ziraat Mühendislerine kaç kadro tahsis edilmektedir? 2014 yılında kaç kadro tahsis edildi?

7- Bakanlığınız bünyesinde Ziraat Mühendislerinin kadro beklentilerini karşılama yönünde herhangi bir çalışmanız var mıdır? Yada olacak mıdır ?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Gıda tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER tarafından Anayasanın 96’ıncı iç ve tüzüğün 99’uncu maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim HDP Şanlıurfa Milletvekili .İbrahim AYHAN Bakan Sorulan Soru