Şizofren Nedir Belirtileri Nelerdir Kısaca

Şizofren Belirtileri Nelerdir, Şizofren Nedir Kısaca Bilgi

Şizofreni ruhsal bir rahatsızlıktır. Şizofreninin ortaya çıkmasında ve nasıl ilerleme göstereceği, psikolojik ve sosyal etmenlere bağlıdır. Genellikle 18-25 gibi genç bir yaş aralığında zuhur eden hastalık ırsi de olabilmektedir. Geçmişte kan bağı olan birinde görülmüş olan rahatsızlık ilerde kan bağına sahip diğer kimselerde görülme riski taşır.

Bleuler şizofreni olarak isimlendirilmiş hastalığın temel belirtilerini dört başlıkta toplanmıştır.Bunlar;
1. Çağrışım (association) bozukluğu (alakasız oalrak konudan konuya atlama),
2. Otizm (autism) (içe kapanma, insan ilişkilerinde pasiflik)
3. Ambivalans (ambivalance) (çelişkili, tutarsız, anlamsız düşünce ve hareketler),
4. Duygulanım (affect) bozukluğu (keyif alma ve duygu kontrolünde sıkıntılar)

Şizofreninin alevlenme ve yatışma dönemlerinde değişik semptomlar gözlenir. Örneğin; Hastalığın alevlenme döneminde düşünce ve algılama bozuklukları seyredilir. Hasta etrafındakilerin kendisine düşman olduğuna, birileri tarafından izlendiğine, herkesin kendi hakkında gizli gizli konuştuğuna ya da arkasından tam olarak anlayamadığı olayların çevrildiğini düşünebilir.
Şizofrenide  halüsinasyon ve yanılsama (illüzyon) sıklıkla görülebilir.

Bu hastalık halüsinasyon, sanrı, sürekli ağlama krizi ya da gülme krizi, evham, kendini tanıyamamak, aşırı heyecan, herşeyi sıkıntı yapma, herkesten kuşku duyma, kimseye güvenmeme, düşmanca düşünceler besleme, her şeyi üstüne alınma, sese ve renklere aşırı duyarlılık, aşırı derecede konuşma eğilimi, kafiyeli konuşma ve anlatma isteği, anlatımda kopukluk gibi belirtilerle kendini gösterir. Ayrıca hastalığın Güçsüzlük, spontane olamama, insanlardan uzaklaşma, konuşmada bozukluk, duygularını anlatamama, yaşamdan zevk alamama, uğraştığı işe kayıtsızlık, dış görünüşü önemsememe, bakımsızlık, kendini bulunduğu ortamdan ya da insanlardan soyutlama gibi belirtileri de vardır. Bunlar olumsuz belirtilerdir.

Şizofren Tedavisi ve Belirtileri Hakkında