DARI

Darı unu göğüs hastalıkları, ateş ve ishale karşı kullanılmaktadır. İdrar arttırıcı bir etkisi de vardır. Memleketimizde halen bilhassa boza yapımında kullanılmaktadır.

Diğer isimler: Boza dansı, Dağdağan (dağınık) darısı, Kum dan, Saçak dan.

-Diğer darı çeşitleri:

Setaria ıtalica (L.) Beauv. (Kirpi dansı, Konak darısı, Kuş dansı, Kuş yemi): Anadoluda yetiştirilir ve taneleri kuş yemi olarak kullanılır.

Sorghum bicolor (L.) Moench (Akdan): Taneleri yukarıda bahsedilen türlerden daha büyük olup hayvan yemi olarak kullanılır.

S. technicıtm (Koernicke) Roshev (Süpürge dansı) : Çiçek durumu dallarından süpürge yapılır, Meyvaları hayvan yemi olarak kullanılır.

Avrupada ve memleketimizde küçük kuşların (kanarya, saka gibi) beslenmesinde kullanılan “Kuşyemi”, Anadolunun Akdeniz bölgesinde yetiştirilen Phalaris canariensis L. (Gcamineae) türünün taneleri (meyvalan)’dır