DALMAÇYA PİREOTU

T. cinerariifolium (Trev.) Schultz Bip. (Syn: Pyrethrum cinerariifolium Trev.) türünün kurutulmuş çiçek durumlarıdır. Bu tür gümüşi renkli ve parçah yapraklı, çok yıllık ve otsu bir bitkidir. Çiçek durumlarırîdalçi dil şeklindeki çiçekler beyan renklidir (Resim: 85). Yugoslavya ve Arnavutlukta yabani olarak bulunmaktadır. Çiçek durumları için halen birçok ülkede yetiştirilmektedir.

Türkiyede de yetiştirme denemeleri yapılmış ve çok iyi sonuçlar alınmış (2, 3) ise de geniş oranda yetiştirilip böcek öldürücü bileşikler elde etrne olanakları bulunamamıştır.