Üretral anomaliler

Üretra penisin alt kısmına açılır glansa da açılabilir, (glandüler hipospadias); şaftı ile glansı arasına açıla­bilir, (coronal hipospadias) şaftına açılabilir (penil hipospadias).

Epipadias

Üretra penisin üst kısmına dorsaline açılabilir. Tüm varyasyonları cerrahi olarak düzeltilebilir.