SOLUCANOTU

T. vulgare L. (Solucanotu) türünün çiçekli ve yapraklı dallarıdır. Bu tür 60-120 cm yükseklikte, parçalı yapraklı, san çiçekli otsu bir bitkidir. Avrupa ile Orta ve Kuzeydoğu Anadoluda yabani olarak yetişir.

Dış görünüş: Yaprak, çiçek ve dal parçalarından ibarettir. Hafif kokulu ve acı lezzetlidir.

Bileşim: Tanen, rezin ve uçucu yağ taşır. Uçucu yağ içinde bilhassa tuyon bulunur.

Etki ve kullanılış: Kuvvet verici, iştah açıcı ve kurt düşürücü (şeritlere etkisizdir) olarak tanınmıştır. Tıbbi dozların üzerinde zehirlenmeler yaptığı için tehlikeli bir drogdur. Çocuklara verilmemelidir,

Kullanılış şekli: İnfusyon (% 1), günde 2-3 bardak içilir.

T. balsamita L: (Marsuvanotu): 80 cm kadar bir boya erişebilen, çok yıllık, rizomlu ve otsu bir bitkidir. Çiçekler çok adette. Kapitulumda dil şeklinde •beyaz renkli çiçekler var (subsp. baîsamitoides) veya yok (subsp. balsamita). Bilhassa Kuzey Anadolu bölgesinde yetişir. Tedavide subsp. balsantîto-ides (Schultz Bİp.) Grierson (Syn: Chrysanthcmum balsamita L.) alttürünün çiçekli dallan kullanılmaktadır.

Çiçekli dallan idrar arttırıcı, gaz söktürucü, mi^ devi ve safra kesesi taşlarını düşürücü olarak, infusyon (% 2) halinde kullanılmaktadır.

t – Baytop, T.: Oltu tozu – Fol. Farm. 4: 357 (1958).

2 – İpekoğlu, F. ve Aksu, S.: Yerli pireotu üzerinde araştırmalar – Tekel Enst. Rap. 3: 36 (1943).

3 – Pireotu nasıl yetiştirilir – Tütün Enstitüsü neşriyatından, B serisi, No. 14 Istanbui (1944).

T. parthenium (L.) Schultz Bip. (Gümüşdüğme): 20-60 cm yükseklikte, kuvvetli kokulu ve otsu bir bitkidir. Yapraklar parçalı, parçalar seyrek tüylü. Kapitulumlar dalların ucunda 5-30 çiçekli kümeler halinde toplanmış. Kapitulumlar 13-22 mm çapında, kenardaki çiçekler dil biçiminde ve beyaz, orta-dakiler tüp şeklinde ve san renkli. Trakya, Kuzey ve Doğu Anadoluda yetişmektedir.

.Kuvvet verici, uyarıcı, ateş düşürücü, adet getirici ve böcek öldürücü etkileri vardır. Çiçek durumlarından hazırlanan dekoksiyon (% 2-5), günde 2-3 bardak içilir. Adet söktürmek için, adetin başlamasından 3-4 ğün üıiLc.^IA-nkçiyoiKhn her gün 2-4 bardak içilmelidir. Lezzeti çok acı olduğundan bal ile tadlandırıhr.