Reflü kronik pyelonefrit

Normalde üreter mesaneye oblik olarak girer sonuçta; işeme esnasında mesane duvarının kotraksiyonu üreter orifisini kapar. Vezikoüreteral reflülü hastalarda; üreterin son kısmı kısadır ve makozal yüzeyde 90°’lik açı yapar. Mesane kontraksiyonunda üreterik orifis açık kalır ve idrar reflü olur, orgnazimaların mesaneden böbreğe taşınmasına olanak sağlar.

Makroskopik olarak; böbrekler, deprese olmuş alanlar şeklinde görülen irregüler skarlaşma alanları içerir, 1-2 cm boyutlarındadır, en sık böbrek pollerinde renal kalikslerde görülürler, ama bazen renal papillada fibröz skarlaşma ile ilişkilidir. Tutulum bilateral veya unilateral olabilir.

Mikroskopik olarak; böbrekler, kronik inflamatuar hücre infiltrasyonu ile beraber interstisyel fibrosis görüldüğü irregüler alanlar içerir. Tübüller atrofiktir veya dilatedir ve içinde proteinöz yapılar içerir. Glomerüluslarda periglomerüler fibrosis vardır ve çoğu tam hylanizasyon gösterir.

Klinik görünümleri, idrar yolu infeksiyonu ve üremi semptolarını içerir.

Tanı:

• intravenöz urografi: böbrek boyutlarında küçülme, lokalize renal doku kontraksiyonu komşu kalikslerde clubbingle beraber görülür.
• idrar kültürü: enfekte organizmanın anlaşılması için.

Tedavi: antibiotik tedavisi, hipertansiyon kontrolü, obstrükisyon nedenini ortadan kaldırmak.

Prognoz: hastalığın gidişi kroniktir; uzundur ve akut alevlenmelerde seyreder.