Hidronefroz:

• Unilaterai: üreter, pelviküreterik birleşim yeri veya renal pelvis seviyesinde obstrüksiyon nedeniyle ola­bilir. Obstrüksiyon tipik olarak geç teşhis edilir; çünkü obstrüksite olmayan diğer böbrek tarafından renal fonksiyonlar sağlanır. Renal parankim ileri derecede atrofik ve renal fonksiyonlar devamlı olarak bozuk olabilir (son dönem hidronefroz).

• Bilateral: Mesane ve üretra seviyesinde obstrüksi­yon sonucu oluşur. Obstrüksiyon tipik olarak erken evrede teşhis edilir; renal yetmezlik her iki böbrekte ileri derecede atrofi gelişmeden oluşur.

Her iki tipte de; idrar yolu obstriksiyonuna (sistit) ve böbrek infeksiyonuna (pyelonefrit veya pyonefroz) ve taş oluşumuna predispozisyon vardır.