İdrar yollarının neoplastik hastalıkları Üreter tümörleri

Fibroepitelyal polipler
Bunlar benign papiller tümörlerdir.

Malign ürotelyal tümörler
Bu tümörler üreterin transisyonel hücreli epitelinden gelişirler. Esas olarak çevresel ajanlar neden olur ve mesanede görülenler de aynıdır.