Deri Urlarının Alınması

■ Kriyoşirurji, bir deri urunu almak için kullanılan acısız bir yoldur. Ura ya çok soğuk sıvı azot sıkılır ya da ucu donmuş bir alet urun üzerine bastırılır.

■ Küretaj, kazıma anlamına gelmektedir. Küretajda, biyopsi için urun tamamını ya da bir kısmını kazımak için küret -keskin, iç bükey bir alet kullanılır.

sigil
■ Elektrocerrahide (ya da elektrodesikasyon), uru tahrip etmek amacıyla urun içine elektrik akımı vermek için bir sonda kullanılır. Elektrodesi­kasyon, tedavi edilen bölgenin çevresinde kızarıklığa neden olabilir. Aynı zamanda, kriyoşirurjiye oranla bir miktar daha fazla acıya neden olur.

■ Cerrahide, (lokal anestezi kullanılarak) urun kesilmesi için neşter olarak adlandırılan küçük, keskin bir bıçak kullanılır.

■ Deriyi buharlaştıran güçlü ışınlar olan lazer ışınları, deri urlarını almak için kullanılabilir.

■ Tedavisi olmayan bir tümörün boyutunu küçültmek ya da kötü huylu (kanseröz) hücreleri tahrip etmek için sadece radyasyon tedavisi ya da ameliyattan sonra radyasyon tedavisi uygulanabilir. Kızarıklık, derinin ülserleşmesi ve saç dökülmesi gibi yan etkileri olabilir.