Gradeleme

Grade I (iyi diferansiye): Geniş papiller yapılar mevcuttur, invazyon yoktur.

Grade II (orta derecede diferansiye): Genellikle papiller, bazen invaziv patern izlenebilir. Hücreler atipik ve mitotik şekillerde artış var.

Grade III (Zayıf diferansiye): Yaygın olarak invaziv çoğunlukla solid lezyonlar. Hücreler pleomorfik birçok mitoz gösterir.