Esaret Ne Demek? Esaret Nedir?

Arapça kökenli esaret kelimesi Türkçede kölelik, tutsaklık anlamlarına karşılık gelir. Bir şekilde nedenli yada nedensiz olarak özgürlüğünden mahrum edilen kimseye esir denir. Özgürlüğünden mahrum kalan kimsenin yaşadığı esirlik durumu esaret hayatı olarak nitelendirilir. İlkel köleci toplum olarak adlandırılan insanlık tarihinde ki bir dönem, köle ve köle sahipleri sınıflarından oluşan bir yaşam biçimidir. Bu toplumsal yaşamda köle olarak ifade edilen kişiler alınıp satılabilen, emeği karşılıksız sömürülen bir sınıftı. Köle sahipleri ise köleleri sayesinde kazançlar elde eden, kendi yaşamını kölelerin emeği üzerinden şekillendiren bir zümreydi. Bu döneme dair çeşitli köle ayaklanmaları mevcuttur. Bunlardan en ünlüsü Roma’da ki Spartacus ayaklanmasıdır.

  • Savaşta karşı tarafa tutsak düşen askerlere esir denir.
  • Esaretin bedeli adlı bir film vardır.