Akciğer Zarı İltihabı

akciger_zari_iltihabi

Ağrı genellikle ciğerde bir tek noktada odaklanır ancak bazen omuzda da hissedilir. Akciğer zan iltihabı, genel­likle zatürreenin komplikasyon-lanndan biridir yani zatürreenin neden olduğu akciğer iltihabı, plörayı etkilediği zaman komplikasyon oluşur. Akciğer zarı iltiha­bının bir başka sebebi de, plöranın viral enfeksiyon kapması veya sistemik lupus eritematozus gibi diğer iltihabi durumlardır.İltihap bakteryel bir sebepten dolayı oluşmuşsa antibiyotik yazılır; bakteryel enfeksiyondan kaynaklanmıyorsa iltihap önleyici ağrı ilaçları yazılır.