Agnostik Ne Demek? Agnostik Nedir?

Fransızca kökenli olan Agnostisizm felsefi kavram olarak Thomas Huxley tarafından süregelmiştir. Agnostizm, bilinmezcilik, belirsizlik anlamına gelmektedir. Tanrının var olup var olmadığını kimse tarafından mutlak olarak bilinemeyeceği ve kanıtlanamayacağını savunan görüştür. Ateizm tanrıyı tamamen reddederken, Agnostik bunu yapmaz. Hiçbir dini inanışa bağlı kalmayan Agnostik, Tanrının varoluşunun deneysel olarak kanıtlanamayacağı görüşündedir.Dinlerin Tanrının gelmediğini belirtir ve dinlerin tanrısını reddeder.  Ancak başka bir tanrının, bir yaratıcının var olup olmadığının hiçbir zaman bilinemeyeceğini söyle Şüphecilikle yaklaşımı mevcuttur. Agnostik kelimesinin asıl kelime karşılığı ise ”Bilgisi olmayan” anlamına gelmektedir.